Hoá chất cố định mẫu sinh vật phù du

Hoá chất cố định mẫu sinh vật phù du

Có hai loại hóa chất thông dụng

Dung dịch formalin 2-5%:

Dung dịch formalin 2-5%

Dung dịch formalin 2-5%

Pha 95-98% nước cất và 2-5% formalin đặc. Trong trường hợp để tránh sự ăn mòn vỏ của động vật phù du cần phải kiềm hoá dung dịch formalin với sodium borat hoặc carbonat sodium (Na2CO3).

Dung dịch lugol:

Pha 100g KI với 1L nước cất (1)

50 gam Iod dạng tinh thể pha vào 100mL axít acetic(2)

Trộn đều dung dịch (1) và dung dịch (2).

Khi sử dụng dung dịch lugol để bảo quản mẫu: cho 0,4 ml dung dịch lugol vào 200mL nước mẫu, nếu màu nước chuyển sang màu nâu nhạt là được. Trong trường hợp nước chưa đổi màu thì tiếp tục bổ sung dung dịch lugol, nhưng không được vượt quá 0,8% ( như vậy: khoảng 2-4mL dung dịchlugol/1000mL nước mẫu).

Ngoài ra phải trang bị thêm Nhãn (etiket):

Nhãn là một vật dụng cần thiết khi đi thu mẫu ngoài hiện trường. Nhãn dung để đánh dấu mẫu ( tránh sự nhầm lẫn mẫu ở các điểm thu mẫu…).

Trên nhãn cần ghi các tiêu chí sau: Trạm (thuỷ vực) thu mẫu; điểm thu mẫu, loại mẫu; thời gian thu mẫu; thể tích nước thu qua lưới hay bathomet; tên người thu mẫu…

Mọi thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Địa chỉ:      76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84).866 870 870 | Fax: (+84).862 557 416

Hotline:      0926 870 870 – Mr.Lợi

Email:        info@technovn.net   –   technovina@gmail.com

Web:          www.technovn.net  –   www.technoshop.vn