Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG Nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật lắp đặt sửa chữa Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích, quan trắc môi trường, thiết bị đo lường,...  Xem chi tiết