Sigma

 • Ly tâm ống nhỏ để bàn Microfuge

  Ly tâm ống nhỏ để bàn Microfuge (5)

 • Máy ly tâm dòng Compact

  Máy ly tâm dòng Compact (1)

 • Máy ly tâm để bàn

  Máy ly tâm để bàn (3)

 • Dòng Sigma 3-16 Series

  Dòng Sigma 3-16 Series (2)

 • Máy ly tâm tốc độ cao

  Máy ly tâm tốc độ cao (2)

 • Dòng SIGMA 3-30 Series

  Dòng SIGMA 3-30 Series (1)

 • Dòng Sigma 4-5L

  Dòng Sigma 4-5L (2)

 • Dòng Sigma 4-16 Series

  Dòng Sigma 4-16 Series (3)

 • Dòng Sigma 6-16 Series

  Dòng Sigma 6-16 Series (4)

 • Máy Ly Tâm Sàng/ Túi Máu Cồng Suất Lớn

  Máy Ly Tâm Sàng/ Túi Máu Cồng Suất Lớn (2)