GFL

 • Tủ đông phòng thí nghiệm 0 ÷ - 40 độ C

  Tủ đông phòng thí nghiệm 0 ÷ - 40 độ C (9)

 • Tủ lạnh âm sâu -50 ÷ -85 độ C

  Tủ lạnh âm sâu -50 ÷ -85 độ C (10)

 • Bếp cách thủy/ Bể ổn nhiệt

  Bếp cách thủy/ Bể ổn nhiệt (12)

 • Bể ổn nhiệt lắc

  Bể ổn nhiệt lắc (4)

 • Máy cất nước 01 lần phòng thí nghiệm

  Máy cất nước 01 lần phòng thí nghiệm (9)

 • Máy cất nước phòng thí nghiệm 02 lần

  Máy cất nước phòng thí nghiệm 02 lần (5)

 • Tủ ấm lắc - Tủ ấm lai - Tủ ấm ống lắc

  Tủ ấm lắc - Tủ ấm lai - Tủ ấm ống lắc (6)

 • Máy lắc tròn

  Máy lắc tròn (4)

 • Máy lắc ngang

  Máy lắc ngang (3)

 • Máy lắc đa chiều

  Máy lắc đa chiều (2)

 • Máy lắc tròn rung/ Máy lắc vòng trục Máy lắc trộn ống nghiệm

  Máy lắc tròn rung/ Máy lắc vòng trục Máy lắc trộn ống nghiệm (3)