FEDEGARI

  • Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm

    Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm (4)

  • Nồi hấp tiệt trùng dạng đứng

    Nồi hấp tiệt trùng dạng đứng (16)

  • Nồi hấp tiệt trùng để bàn

    Nồi hấp tiệt trùng để bàn (4)