Sper

 • Khúc xạ kế Refractometers

  Khúc xạ kế Refractometers (16)

 • Máy đo ánh sáng (light meter)

  Máy đo ánh sáng (light meter) (9)

 • Máy đo bức xạ nhiệt (Heat Stress)

  Máy đo bức xạ nhiệt (Heat Stress) (4)

 • Máy đo độ ồn Sound meter

  Máy đo độ ồn Sound meter (6)

 • Máy đo pH, độ dẫn, DO, độ đục để bàn/ cầm tay/ bút đo

  Máy đo pH, độ dẫn, DO, độ đục để bàn/ cầm tay/ bút đo (10)

 • Máy đo phóng xạ - điện từ trường Radiation (EMF, Nuclear, RF)

  Máy đo phóng xạ - điện từ trường Radiation (EMF, Nuclear, RF) (4)

 • Máy đo tốc độ gió

  Máy đo tốc độ gió (6)

 • Nhiệt kế hồng ngoại IR Thermometers

  Nhiệt kế hồng ngoại IR Thermometers (4)

 • Thiết bị đo áp suất (Pressure Meter)

  Thiết bị đo áp suất (Pressure Meter) (1)

 • Thiết bị kiểm soát chất lượng khí trong phòng IAQ

  Thiết bị kiểm soát chất lượng khí trong phòng IAQ (5)