Velp

 • Bộ phản ứng COD

  Bộ phản ứng COD (4)

 • Hệ thống xác định BOD

  Hệ thống xác định BOD (3)

 • Máy khuấy Jartester Flocculators

  Máy khuấy Jartester Flocculators (4)

 • Máy khuấy trộn mẫu

  Máy khuấy trộn mẫu (1)

 • Tủ ấm lạnh BOD

  Tủ ấm lạnh BOD (6)

 • Máy chưng cất đạm Dumas

  Máy chưng cất đạm Dumas (1)

 • Chưng cất đạm Kjeldahl

  Chưng cất đạm Kjeldahl (11)

 • Bộ chiết dung môi/ béo

  Bộ chiết dung môi/ béo (4)

 • Bộ chiết xơ thô/ chiết xơ lạnh

  Bộ chiết xơ thô/ chiết xơ lạnh (2)