Sysbel

 • Tủ đựng bình khí GAS

  Tủ đựng bình khí GAS (2)

 • Tủ đựng dụng cụ khẩn cấp

  Tủ đựng dụng cụ khẩn cấp (1)

 • Tủ đựng dung môi gây ăn mòn

  Tủ đựng dung môi gây ăn mòn (7)

 • Tủ đựng dung môi gây cháy

  Tủ đựng dung môi gây cháy (11)

 • Tủ đựng hoá chất chống cháy - Flammable Cabinets

  Tủ đựng hoá chất chống cháy - Flammable Cabinets (16)

 • Tủ đựng chất độc hại

  Tủ đựng chất độc hại (2)

 • Tủ đựng thuốc trừ sâu

  Tủ đựng thuốc trừ sâu (2)

 • Tủ nhựa chứa chất gây ăn mòn

  Tủ nhựa chứa chất gây ăn mòn (3)

 • Thùng chứa rác thải dầu

  Thùng chứa rác thải dầu (4)

 • Bồn rửa mắt khẩn cấp

  Bồn rửa mắt khẩn cấp (4)

 • Pallet chống tràn dầu - sàn nhựa chống tràn

  Pallet chống tràn dầu - sàn nhựa chống tràn (9)

 • Phao thấm dầu

  Phao thấm dầu (3)

 • Tấm thấm dầu

  Tấm thấm dầu (3)

 • Gối thấm dầu

  Gối thấm dầu (3)

 • Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn vãi dầu/hóa chất

  Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn vãi dầu/hóa chất (11)