Memmert

 • Tủ sấy đối lưu tự nhiên

  Tủ sấy đối lưu tự nhiên (16)

 • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức (18)

 • Tủ sấy chân không

  Tủ sấy chân không (3)

 • Tủ sấy chân không có làm mát

  Tủ sấy chân không có làm mát (2)

 • Tủ ấm đối lưu tự nhiên

  Tủ ấm đối lưu tự nhiên (32)

 • Tủ ấm trữ lạnh

  Tủ ấm trữ lạnh (2)

 • Bếp cách thủy

  Bếp cách thủy (13)

 • Bếp cách dầu OilBath

  Bếp cách dầu OilBath (6)

 • Tủ ấm lạnh dùng máy nén khí

  Tủ ấm lạnh dùng máy nén khí (5)

 • Tủ ấm lạnh dùng công nghệ Peltier

  Tủ ấm lạnh dùng công nghệ Peltier (5)

 • Tủ ấm CO2

  Tủ ấm CO2 (3)

 • Tủ ấm CO2 cho thụ tinh trong ống nghiệm

  Tủ ấm CO2 cho thụ tinh trong ống nghiệm (1)

 • Tủ điều khiển độ ẩm

  Tủ điều khiển độ ẩm (3)

 • Tủ vi khí hậu

  Tủ vi khí hậu (3)

 • Tủ điều khiển môi trường

  Tủ điều khiển môi trường (2)