Page & Pedersen

  • Máy đo điểm đóng băng

    Máy đo điểm đóng băng (3)

  • Máy phân tích sữa bằng siêu âm

    Máy phân tích sữa bằng siêu âm (4)