Grant

 • Bể điều nhiệt - Bếp cách thuỷ

  Bể điều nhiệt - Bếp cách thuỷ (12)

 • Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh

  Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh (13)

 • Bể điều nhiệt tuần hoàn

  Bể điều nhiệt tuần hoàn (32)

 • Bộ gia nhiệt tuần hoàn

  Bộ gia nhiệt tuần hoàn (8)

 • Bể rửa siêu âm

  Bể rửa siêu âm (7)

 • Máy gia nhiệt khô

  Máy gia nhiệt khô (9)

 • Máy gia nhiệt/ làm lạnh khô

  Máy gia nhiệt/ làm lạnh khô (3)

 • Máy lắc nhiệt

  Máy lắc nhiệt (6)

 • Máy ly tâm

  Máy ly tâm (6)

 • Máy lắc rotator/ rocker/ máy khuấy từ

  Máy lắc rotator/ rocker/ máy khuấy từ (8)

 • Máy đo tỷ trọng - bộ hút chân không

  Máy đo tỷ trọng - bộ hút chân không (5)

 • Tủ gradient nhiệt độ

  Tủ gradient nhiệt độ (1)