Biobase

 • Bộ chiết béo bán tự động

  Bộ chiết béo bán tự động (1)

 • Bộ chưng cất đạm Kjeldahl

  Bộ chưng cất đạm Kjeldahl (3)

 • Máy rửa đồ thủy tinh

  Máy rửa đồ thủy tinh (4)

 • Nồi hấp tiệt trùng

  Nồi hấp tiệt trùng (4)

 • Tủ hút khí độc

  Tủ hút khí độc (4)

 • Tủ an toàn sinh học class II, A2

  Tủ an toàn sinh học class II, A2 (7)

 • Tủ an toàn sinh học class II, B2

  Tủ an toàn sinh học class II, B2 (4)

 • Tủ an toàn sinh học class III

  Tủ an toàn sinh học class III (1)