Dụng cụ thủy tinh - vật tư tiêu hao

 • Bơm/ Bộ lọc chân không

  Bơm/ Bộ lọc chân không (23)

 • Đèn HCL, D2, ống Graphite

  Đèn HCL, D2, ống Graphite (7)

 • Giấy lọc; chổi than; ống Impinger...

  Giấy lọc; chổi than; ống Impinger... (11)

 • Túi chứa khí Tedlar

  Túi chứa khí Tedlar (5)