Ohaus

 • Cân kỹ thuật 01 số lẻ điện tử

  Cân kỹ thuật 01 số lẻ điện tử (2)

 • Cân kỷ thuật 02 số lẻ: 0.01 g

  Cân kỷ thuật 02 số lẻ: 0.01 g (2)

 • Cân kỹ thuật 03 số lẻ - 0.001g

  Cân kỹ thuật 03 số lẻ - 0.001g (2)

 • Cân phân tích 04 số lẻ

  Cân phân tích 04 số lẻ (2)

 • Cân sấy ẩm phòng thí nghiệm

  Cân sấy ẩm phòng thí nghiệm (3)

 • Máy in cho cân Ohaus

  Máy in cho cân Ohaus (1)