Bibby (Stuart)

 • Máy cất nước phòng thí nghiệm

  Máy cất nước phòng thí nghiệm (4)

 • Máy cô quay chân không

  Máy cô quay chân không (2)

 • Máy khuấy từ gia nhiệt; lắc Vortex; đếm khuẩn lạc

  Máy khuấy từ gia nhiệt; lắc Vortex; đếm khuẩn lạc (5)

 • Phụ tùng cho máy cất nước 1 lần và 2 lần hãng Stuart (Bibby)

  Phụ tùng cho máy cất nước 1 lần và 2 lần hãng Stuart (Bibby) (11)

 • Tủ ấm lắc; Máy lắc tròn; Máy lắc ngang...

  Tủ ấm lắc; Máy lắc tròn; Máy lắc ngang... (4)