DLab

 • Pipet đơn kênh thay đổi thể tích - có tiệt trùng

  Pipet đơn kênh thay đổi thể tích - có tiệt trùng (6)

 • Pipet 12 kênh có tiệt trùng

  Pipet 12 kênh có tiệt trùng (3)

 • Pipet hút nhả điện tử

  Pipet hút nhả điện tử (4)

 • Thiết bị hút nhả pipet

  Thiết bị hút nhả pipet (7)

 • Dispenser phân phối dung môi

  Dispenser phân phối dung môi (5)

 • Dispenser phân phối dung môi kỹ thuật số

  Dispenser phân phối dung môi kỹ thuật số (1)

 • Burette kỹ thuật số

  Burette kỹ thuật số (1)

 • Hệ thống hút mẫu chân không

  Hệ thống hút mẫu chân không (1)

 • Máy ly tâm phòng thí nghiệm

  Máy ly tâm phòng thí nghiệm (7)

 • Máy khuấy từ gia nhiệt

  Máy khuấy từ gia nhiệt (10)

 • Máy khuấy đũa

  Máy khuấy đũa (4)

 • Máy đồng hóa mẫu

  Máy đồng hóa mẫu (2)

 • Máy lắc - máy lắc Vortex

  Máy lắc - máy lắc Vortex (10)

 • Máy lắc tròn

  Máy lắc tròn (4)

 • Máy lắc ngang

  Máy lắc ngang (3)

 • Máy lắc chuyển động bập bênh

  Máy lắc chuyển động bập bênh (3)

 • Máy lắc 3D

  Máy lắc 3D (3)

 • Máy cô quay chân không

  Máy cô quay chân không (3)

 • Phụ kiện

  Phụ kiện (2)