ESCO

  • Tủ an toàn sinh học cấp II Class II

    Tủ an toàn sinh học cấp II Class II (3)

  • Tủ cấy vô trùng

    Tủ cấy vô trùng (7)

  • Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

    Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm (4)