Tag Archives: Hoá chất cố định mẫu sinh vật phù du

Hoá chất cố định mẫu sinh vật phù du Có hai loại hóa chất thông dụng Dung dịch formalin 2-5%: Dung dịch formalin 2-5% Pha 95-98% nước cất và 2-5% formalin đặc. Trong trường hợp để tránh sự ăn mòn...  Xem chi tiết