Tag Archives: Dụng cụ lấy mẫu sinh vật phù du

Hoá chất cố định mẫu sinh vật phù du Có hai loại hóa chất thông dụng Dung dịch formalin 2-5%: Dung dịch formalin 2-5% Pha 95-98% nước cất và 2-5% formalin đặc. Trong trường hợp để tránh sự ăn mòn...  Xem chi tiết

Định điểm thu mẫu, tần suất thu mẫu sinh vật phù du Định điểm thu mẫu Xác định điểm thu mẫu bằng phương pháp cắt ngang mặt phẳng mặt nước ao (sự giao nhau của các đường cắt dọc, ngang...  Xem chi tiết

Dụng cụ lấy mẫu sinh vật phù du Có hai loại thiết bị thông dụng để thu mẫu sinh vật phù du là thiết bị lấy mẫu nước theo tầng và lưới kéo sinh vật phù du (thực vật phù du...  Xem chi tiết