Bàn cân chống rung

Bàn cân chống rung dùng để hạn chế tác động từ môi trường xung quanh tiếp xúc với cân đặt trên bàn cân chống rung.

Bàn cân chống rung được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

Có khả năng đặt được 2 đến 3 cân cùng lúc.

Các cân phân tích 4 số lẻ, cân bán vi lượng 5 số lẻ và cân vi lượng 6 số lẻ cần đặt lên bàn cân để đảm bảo độ chính xác.

Hiển thị một kết quả duy nhất