Biobase

 • Tủ an toàn sinh học class II, A2

  Tủ an toàn sinh học class II, A2 (7)

 • Tủ an toàn sinh học class II, B2

  Tủ an toàn sinh học class II, B2 (4)

 • Tủ an toàn sinh học class III

  Tủ an toàn sinh học class III (1)

 • Tủ hút khí độc

  Tủ hút khí độc (4)