Phương pháp thu mẫu sinh vật phù du ngoài hiện trường

Phương pháp thu mẫu ngoài hiện trường:

Thu mẫu thực vật phù du (phytoplankton):

Mẫu định tính (mục đích: xác định thành phần loài TVPD)

Tại mỗi điểm thu mẫu dùng lưới vớt thực vật phù du với kích thước mắt lưới từ 20-25 micromet kéo thẳng từ đáy lên (nếu độ sâu của ao lớn hơn 2m) hoặc đặt miệng lưới cách mặt nước 15-20cm rồi kéo lưới theo hình số tám hay ziczắc (nếu độ sâu ao nhỏ hơn 1,5m). Kéo lưới khoảng vài lượt rồi nhấc lưới lên, mở khóa ống đáy đổ mẫu vào lọ (can) đựng mẫu.

Cố định mẫu (bảo quản mẫu: 2-4mL dịch lugol/1000mL nước mẫu hoặc formalin 2%) và đánh dấu mẫu (bằng nhãn – etiket), rồi lắc đều mẫu.

Mẫu định lượng (mục đích: xác định mật độ tế bào hay khối lượng)

Dùng lưới vớt TVPD lấy 20-40L nước tại điểm thu mẫu đổ qua luới vớt TVPD để lọc mẫu, sau đó chuyển mẫu (ở ống đáy) qua lọ đựng mẫu. Kế đó cố định mẫu, lắc đều và đánh dấu mẫu.

Dùng bathomet lấy 1-5L nước tại điểm thu mẫu, sau đó đổ vào lọ (can) đựng mẫu. Kế đó cố định mẫu, lắc đều và đánh dấu mẫu.

Sau khi thu mẫu xong phải ghi nhật kí thực địa.

Thu mẫu động vật phù du (Zooplankton)

Mẫu định tính

Tại mỗi điểm thu mẫu dung lưới vớt ĐVPD (có kích thước mắt lưới khoảng 315 micromet) kéo thẳng từ đáy lên hoặc đặt miệng lưới cách mặt nước 15-20cm rồi kéo lưới theo hình số tám hay ziczắc). Kéo lưới khoảng vài lượt ( nếu điểm thu mẫu nông cần phải kéo nhiều lần hơn) rồi nhấc lưới lên, mở khoá ống đáy đổ mẫu vào lọ (can) đựng mẫu. Kế đó cố định mẫu và đánh dấu mẫu (bằng formalin 2-5%).

Mẫu định lượng

Lấy 20- 40L nước tại điểm thu mẫu đổ qua lưới vớt ĐVPD để lọ mẫu, sau đó chuyển mẫu (ở ống đáy) qua lọ đựng mẫu. Kế đó cố định mẫu, lắc đều và đánh dấu mẫu.

Mọi thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Địa chỉ:      76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84).866 870 870 | Fax: (+84).862 557 416

Hotline:      0926 870 870 – Mr.Lợi

Email:        info@technovn.net   –   technovina@gmail.com

Web:          www.technovn.net  –   www.technoshop.vn