Metone

  • Trạm lấy mẫu bụi đơn kênh xách tay

    Trạm lấy mẫu bụi đơn kênh xách tay (2)

  • Máy đếm hạt bụi tán xạ lazer cầm tay/ để bàn

    Máy đếm hạt bụi tán xạ lazer cầm tay/ để bàn (6)

  • Máy đo bụi trọng lượng/ đếm hạt bụi

    Máy đo bụi trọng lượng/ đếm hạt bụi (3)