Froilabo

 • Tủ ấm lạnh phòng thí nghiệm

  Tủ ấm lạnh phòng thí nghiệm (1)

 • Tủ ấm phòng thí nghiệm

  Tủ ấm phòng thí nghiệm (4)

 • Tủ lạnh âm sâu -86 độ C

  Tủ lạnh âm sâu -86 độ C (2)

 • Tủ sấy phòng thí nghiệm

  Tủ sấy phòng thí nghiệm (6)