Haier BioMedical

Haier Biomedical làm chủ công nghệ cốt lõi của làm lạnh nhiệt độ cực thấp thông qua R & D độc lập, và trở thành nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nhiệt độ thấp y sinh duy nhất bao gồm toàn bộ phạm vi nhiệt độ từ -196 ℃ đến 8 ℃.

 • Tủ đông Cryo -150 ℃
 • Tủ đông ULT -86 ℃
 • Biomedical Freezer -60 ℃
 • Biomedical Freezer -40 ℃
 • Biomedical Freezer -30 ℃
 • Biomedical Freezer -25 ℃
 • Tủ lạnh kết hợp và tủ đông
 • Tủ lạnh dược phẩm
 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm
 • Blood Bank Refrigerator
 • V.v
 • -25°C Biomedical Freezer

  -25°C Biomedical Freezer (2)

 • -40°C Biomedical Freezers

  -40°C Biomedical Freezers (3)

 • -86°C ULT Freezer

  -86°C ULT Freezer (2)

 • Tủ bảo quản mẫu vacxin - Dược phẩm

  Tủ bảo quản mẫu vacxin - Dược phẩm (10)