LABCOLD

 • Tủ đông phòng thí nghiệm

  Tủ đông phòng thí nghiệm (2)

 • Tủ đông phòng thí nghiệm chống cháy

  Tủ đông phòng thí nghiệm chống cháy (6)

 • Tủ làm đá viên - đá nghiền

  Tủ làm đá viên - đá nghiền (6)

 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm/ Vaccine

  Tủ lạnh bảo quản dược phẩm/ Vaccine (19)

 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm

  Tủ lạnh phòng thí nghiệm (2)

 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy

  Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy (3)

 • Tủ lạnh và tủ đông 02 ngăn nhiệt độ chống cháy

  Tủ lạnh và tủ đông 02 ngăn nhiệt độ chống cháy (2)