E Instruments

 • Máy đo nhanh khí thải theo TT24 và ĐLVN 265:2016

  Máy đo nhanh khí thải theo TT24 và ĐLVN 265:2016 (1)

 • Máy đo áp suất/ đo chênh áp suất

  Máy đo áp suất/ đo chênh áp suất (4)

 • Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông, vữa, gạch ngói

  Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông, vữa, gạch ngói (1)

 • Máy đo nhiệt độ/ tốc độ gió

  Máy đo nhiệt độ/ tốc độ gió (10)

 • Thiết bị đo bức xạ mặt trời

  Thiết bị đo bức xạ mặt trời (1)

 • Thiết bị đo nhiệt độ 1 kênh/ 2 kênh, đo nhiệt hồng ngoại

  Thiết bị đo nhiệt độ 1 kênh/ 2 kênh, đo nhiệt hồng ngoại (6)

 • Máy đo khí thải ống khói/ đo khí cháy cầm tay, ứng dụng công nghiệp

  Máy đo khí thải ống khói/ đo khí cháy cầm tay, ứng dụng công nghiệp (17)

 • Máy phân tích khí cháy/ khí thải HVAC

  Máy phân tích khí cháy/ khí thải HVAC (10)

 • Máy kiểm soát chất lượng không khí trong nhà IAQ

  Máy kiểm soát chất lượng không khí trong nhà IAQ (7)