LEC Medical

 • Tủ lạnh âm sâu phòng thí nghiệm

  Tủ lạnh âm sâu phòng thí nghiệm (2)

 • Tủ lạnh bảo quản máu

  Tủ lạnh bảo quản máu (8)

 • Tủ đông phòng thí nghiệm

  Tủ đông phòng thí nghiệm (10)

 • Tủ đông phòng thí nghiệm chống cháy nổ chuẩn ATEX

  Tủ đông phòng thí nghiệm chống cháy nổ chuẩn ATEX (2)

 • Tủ lạnh baỏ quản dược phẩm

  Tủ lạnh baỏ quản dược phẩm (20)

 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm

  Tủ lạnh phòng thí nghiệm (5)

 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy nổ chuẩn ATEX

  Tủ lạnh phòng thí nghiệm chống cháy nổ chuẩn ATEX (2)

 • Tủ lạnh và tủ đông - 02 ngăn nhiệt độ chống cháy nổ ATEX

  Tủ lạnh và tủ đông - 02 ngăn nhiệt độ chống cháy nổ ATEX (3)

 • Tủ lạnh và tủ đông – 2 ngăn nhiệt độ

  Tủ lạnh và tủ đông – 2 ngăn nhiệt độ (3)