YSI

 • Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay

  Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay (3)

 • Máy đo pH/ mV/ to/ ORP/ EC/ DO cầm tay hiện trường

  Máy đo pH/ mV/ to/ ORP/ EC/ DO cầm tay hiện trường (8)

 • Máy phá mẫu COD/ máy quang phổ COD

  Máy phá mẫu COD/ máy quang phổ COD (4)

 • Máy quang phổ phân tích chất lượng nước

  Máy quang phổ phân tích chất lượng nước (2)