J.P.Selecta

 • Bộ chiết dung môi/ béo theo phương pháp Soxhlet

  Bộ chiết dung môi/ béo theo phương pháp Soxhlet (2)

 • Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

  Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl (11)

 • Máy chiết xơ và sợi cellulose & fibre

  Máy chiết xơ và sợi cellulose & fibre (3)

 • Máy khuấy từ gia nhiệt; bếp đun bình cầu

  Máy khuấy từ gia nhiệt; bếp đun bình cầu (11)

 • Máy lắc tròn, máy lắc ngang, máy Vortex

  Máy lắc tròn, máy lắc ngang, máy Vortex (3)