Đại diện hãng PG Instruments thăm và làm việc tại Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO

Đại diện hãng PG Instruments thăm và làm việc tại Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO

Cuối tháng 10.2017, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO vinh dự đón tiếp bà Mrs. May – đại diện thương mại của Công ty PG Instruments thăm và làm việc tại thị trường Việt Nam. Buổi làm việc vô cùng hiệu quả và đem lại kết quả mong đợi từ phía hai bên, hứa hẹn một sự hợp tác lâu dài.

Các sản phẩm của hãng PG Instruments:

1.  Máy quang phổ phát xạ Plasma ICP OES, model: ICP5000 và ICP5000DV

     Hình 1: Máy quang phổ phát xạ Plasma ICPOES model: ICP5000

2.   Máy quang phổ tử ngoại khả kiển UVVIS:

                          Hình 2: Máy UVVIS model: T70/ T70+

Hình 3: Máy UVVIS model: T110+ và T112+

 • Máy quang phổ khả kiến công nghệ tách tia, model : T60V
 • Máy quang phổ tử ngoại khả kiển UVVIS tách tia, model: T60U
 • Máy quang phổ từ ngoại khả kiến UVVIS tách tia, khe phổ 2nm, model: T70
 • Máy quang phổ từ ngoại khả kiến UVVIS tách tia, khe phổ thay đổi: 0.5 ; 1 ; 2 và 5nm, model: T70+
 • Máy quang phổ từ ngoại khả kiến UVVIS 02 chùm tia, khe phổ 2nm, model: T80
 • Máy quang phổ từ ngoại khả kiến UVVIS 02 chùm tia, khe phổ thay đổi: 0.5 ; 1 ; 2 và 5nm, model: T80+
 • Máy quang phổ từ ngoại khả kiến UVVIS 02 chùm tia, khe phổ thay đổi: 0.1 – 5nm với bước chuyển 0.1nm, T92+
 • Máy quang phổ từ ngoại khả kiến UVVIS 02 chùm tia, 02 bộ đơn sắc, khe phổ thay đổi: 0.5 ; 1 ; 2 và 5nm,  T110+/ T112+

3.   Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS, model : AA500

    Hình 4: Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS, model : AA500

4.    Máy quang kế ngọn lửa Flame Photometer:

Hình 5: Máy quang kế ngọn lửa model: FP910

               Hình 6: Máy quang kế ngọn lửa, model: FP 902

 • Máy quang kế ngọn lửa với bộ điều khiển màn hình cảm ứng, model: FP910
 • Máy quang kế ngọn lửa, model: FP 902

5.   Máy quang phổ huỳnh quang, model: AF240 – cho phân tích các chỉ tiêu ở ngưỡng ppt: Mercury (Hg), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Zinc (Zn), Bismuth (Bi), Selenium (Se), Tellurium (Te) , Antimony (Sb), Tin (Sn), Germanium (Ge) và chì (Pb);

                                                                                         Hình 7: Máy quang phổ huỳnh quang AFS 240

6.    Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa Fourier, model: FTIR 7800

Hình 8: Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa Fourier, model: FTIR 7800

7.    Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC, model: LC200

 • Hệ thống bao gồm: bơm LC210 Pump, đầu dò PC220 UV/Vis Detector, bộ ổn nhiệt LC250 Thermostatted Column Oven, bộ lấy mẫu tự động LC230 Auto Sampler, bộ khử khí LC240 Vacuum Degasser, khay đựng dung môi Solvent Tray, phần mềm LCWin1.0, bộ phụ kiện cho vận hành

                                                               Hình 9: Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC, model: LC200

8.    Máy sắc kí khí GC, model: GC650

     Hình 10: Máy sắc ký khí, model: GC650

 • Máy sắc kí khí GC, model: GC650 cho trang bị lựa chọn các đầu dò:
  • FID (Flame Ionisation Detector)
  • TCD (Thermal Conductivity Detector)
  • NPD (Thermionic Specific Detector) for Nitrogen & Phosphorus Detection.
  • PDD (Pulsed Discharge Ionisation Detector)
 • Đặc biệt máy sắc kí khí GC650 kết hợp với đầu dò khối phổ 03 tứ cực GCMSMS, model: M7

                                                               Hình 11: Máy sắc kí khí GC650 kết hợp đầu dò MSMS M7

9.    Máy quang phổ huỳnh quang tia X ED-XRF model: XRF9

    Hình 12: Máy quang phổ huỳnh quang tia X ED-XRF model: XRF9

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC & TRAINING SẢN PHẨM PG Instruments:

Các sản phẩm Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS, máy quang phổ UVVIS, máy quang phổ huỳnh quang AFS, máy quang phổ ICPOES hãng PG Instruments được cung cấp bởi:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Địa chỉ: 76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xưởng nội thất: 257/83 Ấp 2 – Đông Thạnh – Hóc Môn – Tp. HCM
Điện thoại: (028) 66 870 870 | Fax: (028) 62 557 416
Hotline: 0948 870 870 (Mr. Long) – 0926 870 870 (Mr. Lợi) – 0948 870 871 (Mr. Dũng) 
Email: info@technovn.net – sales@furnilab.vn
Web: https://technovn.net – http://furnilab.vn/ – http://www.technoshop.vn