Tag Archives: Máy AAS

Sửa chữa thành công máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS model AA990 hãng PG Instruments – Anh tại Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO đã...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT : QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Mục 3. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Điều 13. Thông số quan trắc theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT :  Thông số quan trắc môi trường nước Thông tư 24/2017/TT-BTNMT...  Xem chi tiết

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Mục 2. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Điều 9. Thông số quan trắc theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT: Thông số quan trắc môi trường nước mặt lục...  Xem chi tiết

Sữa chữa máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS tại Trung tâm Quan trắc Môi trường Khánh Hòa Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO đã tiến hành sữa chữa thành công máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS hãng...  Xem chi tiết

Bàn giao, lắp đặt máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS hãng PG Instruments tại CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT PHÚ MINH Trụ sở : 359/2 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM...  Xem chi tiết

Bàn giao, lắp đặt máy quang phổ VIS hãng PG Instruments tại Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất – Quãng Ngãi Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO đã bàn giao, lắp đặt thành công máy quang phổ...  Xem chi tiết

Đại diện hãng PG Instruments thăm và làm việc tại Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO Cuối tháng 10.2017, Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO vinh dự đón tiếp bà Mrs. May – đại diện thương mại của Công ty...  Xem chi tiết

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hệ ngọn lửa Model: AA500F (code: 500F) Hãng sản xuất: PG Instrument – Anh   Xuất xứ: Anh (G7) 1.  Tính năng kỹ thuật Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS: Máy...  Xem chi tiết

MÁY QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ AAS – CÁC VẤN ĐỀ TÓM LƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN MÁY AAS 1. Ứng dụng Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS: – Phân tích các nguyên tố kim lọai với số lượng...  Xem chi tiết