Tag Archives: máy sắc ký khí

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Mục 2. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Điều 9. Thông số quan trắc theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT: Thông số quan trắc môi trường nước mặt lục...  Xem chi tiết

Máy sắc ký khí GC 03 đầu dò: ECD – NPD và FID Model: GC-456 Hãng sản xuất: SCION – Mỹ Xuất xứ: Hà Lan (EU) A. Hệ thống Máy sắc ký khí GC SCION-456 bao gồm: Hệ thống thân...  Xem chi tiết