So sánh hệ thống UV_VIS 1 chùm tia (single beam) và 2 chùm tia (double beam)

 

 

Hệ thống UV_VIS

Hệ thống UV_VIS 1 chùm tia

Hệ thống UV_VIS

Hệ thống UV_VIS 2 chùm tia.

 

Về hệ thống quang:

  • Hệ thống 2 chùm tia và 1 chùm tia khác nhau về đường đi ánh sáng trước khi vào buồng đo mẫu và đầu dò.
  • Trong khi hệ thống 1 chùm tia, ánh sáng đi thẳng đến 1 cuvet đo mẫu và 1 đầu dò
  • Trong hệ thống 2 chùm tia được tách ra thành 2 tia bằng 1 bán gương (thường là gương phản xạ có nhiều lỗ nhỏ để 1 nửa ánh sáng truyền qua và 1 nửa phản xạ). Ánh sáng trong hệ hai chùm tia 1 nửa đi qua mẫu đo (sample) và 1 nửa đi qua đường so sánh (referent) thường chứa mẫu trắng.

Về cách đo mẫu:

  • Hệ thống 1 chùm tia sử dụng 1 cốc đo, ban đầu sẽ đo cốc mẫu trắng, sau đó đổ mẫu trắng đi và đo với mẫu thât.
  • Hệ thống 2 chùm tia sử dụng 2 cốc đo, ban đầu cả 2 cốc đều chứa mẫu trắng và đo tín hiệu mẫu trắng. Sau đó cốc ở vị trí mẫu sẽ được đổ đi và thay vào đó bằng mẫu cần đo. Cốc tại vị trí so sánh vẫn để yên trong suốt quá trình đo.

Ưu điểm của Hệ thống UV_VIS 2 chùm tia:

  • Ổn định hơn: Với hệ thống 2 chùm tia, tín hiệu từ đèn sẽ được đo liên tục cả vị trí mẫu và so sánh. Nếu có sự tăng hoăc giảm tín hiệu trong quá trình đo (do nguồn sáng không ổn định, do nhiệt độ môi trường thay đổi, do điện không ổn định…) thì cả tín hiệu mẫu và so sánh đều tăng giảm như nhau, hệ thống sẽ tự động bù trừ sự thay đổi của cốc đo mẫu dựa vào tín hiệu so sánh, do đó kết quả đo sẽ ít bị trôi theo thời gian và tín hiệu sẽ ít bị nhiễu hơn.
  • Độ phân giải tốt hơn: Do hệ thống 1 chùm tia kém ổn định nên khi thiết kế máy, người ta thường làm khe đo lớn hơn (VD: với 2 chùm tia, khe đo có thể là 0.1, 0.2, 0.5, 1nm, nhưng với hệ 1 chùm tia phải lớn hơn 3nm). Do đó khi quét sóng với trường hợp có nhiều peak gần nhau thì không thể tách nhau ra được và độ sai lệch bước sóng sẽ lớn hơn