lb_2046_display_measurement

Hình 2: Màn hình điều khiển Máy đo tổng họat độ phóng xạ Alpha Bêta xách tay Model: LB 2046

Máy đo tổng họat độ phóng xạ Alpha Bêta xách tay