lb_2046_1

Hình 1: Máy đo tổng họat độ phóng xạ Alpha Bêta xách tay
Model: LB 2046

Máy đo tổng họat độ phóng xạ Alpha Bêta xách tay