bm_series_micro_balance_3

Hình 2: Bộ giữ giấy lọc Cân phân tích vi lượng 06 số lẻ cho cân giấy lọc bụi PM2.5 Model: BM-20

Cân phân tích vi lượng 06 số lẻ cho cân giấy lọc bụi PM2.5