Bộ phụ kiện EPA8, EPA23, EPA 26A và EPA29 trên bộ mẫu bụi EPA5 gồm: lấy mẫu SO2 theo EPA8; mẫu Dioxin theo EPA23; mẫu HF/ HBr theo EPA26A và kim loại theo EPA29

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM SL
 

Bộ phụ kiện EPA8, EPA23, EPA 26A và EPA29 trên bộ mẫu bụi EPA5 gồm: lấy mẫu SO2 theo EPA8; mẫu Dioxin theo EPA23; mẫu HF/ HBr theo EPA26A và kim loại theo EPA29

HÃNG: ESC – Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Hình 1: Bộ lấy mẫu khí thải ISOKINETIC bán tự động

  Bao gồm:
1

Bộ phụ kiện lấy mẫu H2SO4 Sulfuric Acid Mist và SO2 theo EPA8 (phương pháp  Isokinetic)

Hãng sản xuất: ESC – Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

(Bộ phụ kiện EPA8, EPA23, EPA 26A và EPA29)

01
  Bao gồm:
  Hộp lạnh cách nhiệt, 6 ống Impinger

Code: M5-CB06

01
  Bộ giá giữ cần lấy mẫu

Code: M5-CB-PA

01
  Bộ thủy tinh theo phương pháp 8,  bao gồm:

(1) JUNCTN BOX,4-PIN TO REC,AUX-SW,

Code: JB-15

(1) Đai ốc nối phủ Teflon bằng thép không gỉ

Code: PRU-ST10

(1) Ống IMPINGER,BJO,GREENBURG-SMITH

Code: GP-104

(1) FILTER ASB,2″,METHOD 8,TFE

Code: GFA-2T-M8

01
  Giấy lọc sợi thủy tinh 47mm

Code: GF2-107

– 100 tờ/ hộp

01
  Bộ 07 đầu vòi lấy mẫu bằng Pyrex, 1/8” – ½”, với hộp đựng

Code: PRNS-P

01
2

Bộ phụ kiện lấy mẫu Dioxin theo EPA23 (phương pháp  Isokinetic)

Hãng sản xuất: ESC – Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

(Bộ phụ kiện EPA8, EPA23, EPA 26A và EPA29)

01
  Bao gồm:
  Hộp lạnh cách nhiệt, 8 ống Impinger

Code: M5-CB08

01
  Đai ốc nối phủ Teflon bằng thép không gỉ

Code: PRU-ST10

01
  Bộ 07 đầu vòi lấy mẫu bằng Pyrex, 1/8” – ½”, với hộp đựng Pyrex Nozzle Set

Code: PRNS-P

01
  Ống IMPINGER,BJO,GREENBURG-SMITH

Code: GP-104

01
  Bơm tuần hoàn lạnh, 230V/50-60Hz

Code: M23-RC-V

01
  Bộ làm vệ sinh và thu hồi mẫu

Code: M23-CK

Bao gồm:

(2) M5-CK01   Glass Funnel

(1) M5-CK02   Polypropylene Funnel

(1) M5-CK03   Nylon Impinger Brush with Stainless Steel Handle

(2) M5-CK04   1-Liter Polypropylene Wash Bottle

(1) PRB-T8     1 5/8″ Teflon™ Probe Brush on 15′ of 1/4 x 1/8″ Teflon™ Tubing included

(1) M23-CK11  500 ml Teflon™ Bottle

(1) M5-CK-NBSET   Nylon Nozzle Brush Set:

(1) M5-CK06   1/2″ Nozzle Brush

(1) M5-CK15   3/16″ Nozzle Brush

(1) M5-CK16   5/16″ Nozzle Brush

(1) M23-CK08   Teflon™ Coated Spatula

(1) M23-CK09   Teflon™ Coated Forceps

(1) M23-CK1224   12″x24″ Teflon™ Sheet

(1) M5-CK12   Foam-Lined Carrying Case with Tool Tray

01
  Ống nối chữ U (U connector)

Code: GP-106

02
  Ron cao su TFE/ Viton

Code: GP-107-T

16
  Kẹp #28

Code: GP-109

04
  Bộ nối chữ S

Code: GP-150

01
  Ống ngưng tụ ngang

Code: GP-151

01
  Ống Trap XAD XAD Resin Trap

Code: GP-152

01
  Ống impinger đáy nhỏ (Short KO Impinger)

Code: GP-153

01
 

 

Nút tròn (ball stopper) #28

Code: GP-154

01
  Nút vành (Socket Stopper) #28

Code: GP-155

01
3

Bộ lấy mẫu HBr, HF, HCl theo EPA26a (phương pháp  Isokinetic)

Hãng sản xuất: ESC – Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

(Bộ phụ kiện EPA8, EPA23, EPA 26A và EPA29)

01
  Bao gồm:
  Hộp lạnh cách nhiệt, 8 ống Impinger

Code: M5-CB08

01
  Đai ốc nối phủ Teflon bằng thép không gỉ

Code: PRU-ST10

01
  Bộ 07 đầu vòi lấy mẫu bằng Pyrex, 1/8” – ½”, với hộp đựng Pyrex Nozzle Set

Code: PRNS-P

01
  Bộ làm vệ sinh và thu hồi mẫu

Code: M23-CK

Bao gồm:

(2) M5-CK01   Glass Funnel

(1) M5-CK02   Polypropylene Funnel

(1) M5-CK03   Nylon Impinger Brush with Stainless Steel Handle

(2) M5-CK04   1-Liter Polypropylene Wash Bottle

(1) PRB-T8     1 5/8″ Teflon™ Probe Brush on 15′ of 1/4 x 1/8″ Teflon™ Tubing included

(1) M23-CK11  500 ml Teflon™ Bottle

(1) M5-CK-NBSET   Nylon Nozzle Brush Set:

(1) M5-CK06   1/2″ Nozzle Brush

(1) M5-CK15   3/16″ Nozzle Brush

(1) M5-CK16   5/16″ Nozzle Brush

(1) M23-CK08   Teflon™ Coated Spatula

(1) M23-CK09   Teflon™ Coated Forceps

(1) M23-CK1224   12″x24″ Teflon™ Sheet

(1) M5-CK12   Foam-Lined Carrying Case with Tool Tray

01
  Ống IMPINGER,BJO,GREENBURG-SMITH

Code: GP-104

01
  Ống nối chữ U (U connector)

Code: GP-106

02
  Ron cao su TFE/ Viton

Code: GP-107-T

16
  Kẹp #28

Code: GP-109

04
  Ống Modified Impinger đáy nhỏ

Code: GP-105-KO

01
  Giấy lọc sợi thạch anh 47mm

Code: GF3-108

– 100 tờ/ hộp

02
4

Bộ lấy mẫu Hơi kim loại: As, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni…..theo EPA29 (phương pháp  Isokinetic)

Hãng sản xuất: ESC – Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

(Bộ phụ kiện EPA8, EPA23, EPA 26A và EPA29)

01
  Bao gồm:
  Hộp lạnh cách nhiệt, 8 ống Impinger

Code: M5-CB08

01
  Đai ốc nối phủ Teflon bằng thép không gỉ

Code: PRU-ST10

01
  Bộ 07 đầu vòi lấy mẫu bằng Pyrex, 1/8” – ½”, với hộp đựng Pyrex Nozzle Set

Code: PRNS-P

01
  Giấy lọc thạch anh 3”

Code: GF3-108

01
  Bộ làm vệ sinh và thu hồi mẫu

Code: M23-CK

Bao gồm:

(2) M5-CK01   Glass Funnel

(1) M5-CK02   Polypropylene Funnel

(1) M5-CK03   Nylon Impinger Brush with Stainless Steel Handle

(2) M5-CK04   1-Liter Polypropylene Wash Bottle

(1) PRB-T8     1 5/8″ Teflon™ Probe Brush on 15′ of 1/4 x 1/8″ Teflon™ Tubing included

(1) M23-CK11  500 ml Teflon™ Bottle

(1) M5-CK-NBSET   Nylon Nozzle Brush Set:

(1) M5-CK06   1/2″ Nozzle Brush

(1) M5-CK15   3/16″ Nozzle Brush

(1) M5-CK16   5/16″ Nozzle Brush

(1) M23-CK08   Teflon™ Coated Spatula

(1) M23-CK09   Teflon™ Coated Forceps

(1) M23-CK1224   12″x24″ Teflon™ Sheet

(1) M5-CK12   Foam-Lined Carrying Case with Tool Tray

01
  Ống IMPINGER,MODIFIED,BJO

Code: GP-105

02
  Ống Modified Impinger đáy nhỏ

Code: GP-105-KO

01
  Ống nối chữ U (U connector)

Code: GP-106

02
  Ron cao su TFE/ Viton

Code: GP-107-T

16
  Kẹp #28

Code: GP-109

04
  Ống IMPINGER,BJO,GREENBURG-SMITH

Code: GP-104

01

Bộ phụ kiện EPA8, EPA23, EPA 26A và EPA29 trên bộ mẫu bụi EPA5 gồm: lấy mẫu SO2 theo EPA8; mẫu Dioxin theo EPA23; mẫu HF/ HBr theo EPA26A và kim loại theo EPA29, Hãng: ESC – Mỹ được cung cấp bởi:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Hồ Chí Minh office
  • 76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Tel: +84 (24). 66 870 870 | Fax: +84 (24). 62 557 416
Hà Nôi office:
  • Tầng 8, tòa nhà SanNam,  78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng,  Cầu giấy, Hà Nội
  • Tel : +84 (24). 85 871871  – Fax: +84 (24). 37 959 911
Hotline: 0948 870 870 (Mr. Long)  | 0926 870 870 (Mr. Lợi)  |  0948 870 871 (Mr. Dũng) 
Email: info@technovn.net – sales@furnilab.vn
Web: www.technovn.net |   www.technoshop.com.vn |   www.technoshop.vn | www.technovn.vn |www.furnilab.vn