Tag Archives: EPA23

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM SL I BỘ LẤY MẪU BỤI VỚI BỘ CÁP DÀI 22.8 MÉT và HỘP LẠNH 08 VỊ TRÍ ỐNG Impinger (Hệ lấy mẫu bụi EPA5, EPA8, EPA23, EPA 26A, EPA29 hãng ESC – Mỹ, model:...  Xem chi tiết

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM SL   Bộ phụ kiện EPA8, EPA23, EPA 26A và EPA29 trên bộ mẫu bụi EPA5 gồm: lấy mẫu SO2 theo EPA8; mẫu Dioxin theo EPA23; mẫu HF/ HBr theo EPA26A và kim loại theo...  Xem chi tiết