lab-4

Hình 2: Hình ảnh thực tế Bộ phân tích vi sinh hiện trường/ phòng thí nghiệm Model: Aquaflex MFX50

Bộ phân tích vi sinh hiện trường