img_20180130_1521543

Hình 3: Bộ đo khí khô kỹ thuật số, 230V Mã đặt hàng: UNI-VOS-ACD

Bộ đo khí khô kỹ thuật số, 230V Mã đặt hàng: UNI-VOS-ACD