Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha Xuất xứ: Tây Ban Nha

Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl
Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha
Xuất xứ: Tây Ban Nha

           Hình 1: Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

HỆ THỐNG CHI TIẾT BAO GỒM:

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM SL
1 Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl 06 vị trí ống 250ml

Model: Bloc Digest 6 (code: 4000629)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.   Thông số kỹ thuật:

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest 6  có 6 vị trí phá mẫu sử dụng cho ống macro 250ml cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

Bao gồm:

a. Khối gia nhiệt; code: 4000507 của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest 6  cho 06 vị trí ống phá có ø42mm

–          Kích thước bên ngoài HxWxD: 18x33x28cm

–          Công suất gia nhiệt: 1500W

–          Khối lượng: 18kg

–          Dải nhiệt độ: từ 45 đến 450°C

–          Bộ nhớ cho 20 chương trình với 04 bước của quá trình phá mẫu

–          Thời gian tối đa cho từng bước: 600 phút

–          Cảnh báo chỉ thị bằng âm thanh sau khi kết thúc mỗi chương trình

–          Lựa chọn 02 chương trình Gradient nhiệt độ:  kjeldahl/D.Q.O.

–          Chức năng cảnh báo nhiệt độ vỡ

–          Bộ điều khiển độc lập cho an toàn nhiệt tối đa

–          Cổng kết nối RS232  kết nối bộ điều khiển RAT với PC kèm theo phần mềm cung cấp kèm theo để ghi nhiệt độ cũng như xuất chương trình phá mẫu

b.   Bộ điều khiển RAT-2; code: 4001538 của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Bộ điều khiển RAT-2 cho điều khiển nhiệt độ và thời gian

–          Bộ điều khiển RAT-2 hiển thị chương trình phá được thiết lập cũng như thực tế; trong quá trình phá, sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ của khối block gia nhiệt cũng như thời gian đã qua của quá trình phá mẫu

–          Bộ điều khiển, kiểm soát chương trình nhiệt độ và thời gian được lắp đặt riêng bên ngoài rất thuận tiện cho việc sử dụng và để xa bếp gia nhiệt nên không bị hư hỏng bởi nhiệt độ.

c.   Gía giữ ống phá mẫu; code : 4005071 của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Số vị trí : 06

–          Cấu trúc chống ăn mòn hóa học

–          Có tay cầm, thiết kế ngăn mất nhiệt

–          Kích thước HxWxD : 15×17.5×12.5cm

d.   Chụp hút hơi độc của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl ; code: 4005072

–          Số vị trí : 06

–          Được làm từ thép không gỉ và thủy tinh borosilicate

–          Kích thước HxWxD : 15x18x12cm

e.   06x Ống phá mẫu 250ml; ø42mmxH300 mm, loại có chia vạch

      Code : 4042300

01
2 Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl 12 vị trí ống 250ml

Model: Bloc Digest 12 (code: 4000630)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.   Thông số kỹ thuật của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest 12  có 12 vị trí phá mẫu sử dụng cho ống macro 250ml cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

Bao gồm:

a. Khối gia nhiệt; code: 4000508 của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl:

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest 12  cho 12 vị trí ống phá có ø42mm

–          Kích thước bên ngoài HxWxD: 18x39x33cm

–          Công suất gia nhiệt: 2100W

–          Khối lượng: 25kg

–          Dải nhiệt độ: từ 45 đến 450°C

–          Bộ nhớ cho 20 chương trình với 04 bước của quá trình phá mẫu

–          Thời gian tối đa cho từng bước: 600 phút

–          Cảnh báo chỉ thị bằng âm thanh sau khi kết thúc mỗi chương trình

–          Lựa chọn 02 chương trình Gradient nhiệt độ:  kjeldahl/D.Q.O.

–          Chức năng cảnh báo nhiệt độ vỡ

–          Bộ điều khiển độc lập cho an toàn nhiệt tối đa

–          Cổng kết nối RS232  kết nối bộ điều khiển RAT với PC kèm theo phần mềm cung cấp kèm theo để ghi nhiệt độ cũng như xuất chương trình phá mẫu

b.   Bộ điều khiển RAT-2; code: 4001538 của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Bộ điều khiển RAT-2 cho điều khiển nhiệt độ và thời gian

–          Bộ điều khiển RAT-2 hiển thị chương trình phá được thiết lập cũng như thực tế; trong quá trình phá, sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ của khối block gia nhiệt cũng như thời gian đã qua của quá trình phá mẫu

–          Bộ điều khiển, kiểm soát chương trình nhiệt độ và thời gian được lắp đặt riêng bên ngoài rất thuận tiện cho việc sử dụng và để xa bếp gia nhiệt nên không bị hư hỏng bởi nhiệt độ.

c.   Gía giữ ống phá mẫu; code : 4005081 của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Số vị trí : 12

–          Cấu trúc chống ăn mòn hóa học

–          Có tay cầm, thiết kế ngăn mất nhiệt

–          Kích thước HxWxD : 15x23x18cm

d.   Chụp hút hơi độc cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl ; code: 4005082 của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Số vị trí : 12

–          Được làm từ thép không gỉ và thủy tinh borosilicate

–          Kích thước HxWxD : 15x23x18cm

e.   12x Ống phá mẫu 250ml; ø42mmxH300 mm, loại có chia vạch

      Code : 4042300

01
3 Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl 20 vị trí ống 250ml

Model: Bloc Digest 20 (code: 4000631)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.   Thông số kỹ thuật:

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest 20 có 20 vị trí phá mẫu sử dụng cho ống macro 250ml

Bao gồm:

a. Khối gia nhiệt; code: 4000509 của Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest 20 cho 20 vị trí ống phá có ø42mm

–          Kích thước bên ngoài HxWxD: 18x44x39cm

–          Công suất gia nhiệt: 2500W

–          Khối lượng: 31kg

–          Dải nhiệt độ: từ 45 đến 450°C

–          Bộ nhớ cho 20 chương trình với 04 bước của quá trình phá mẫu

–          Thời gian tối đa cho từng bước: 600 phút

–          Cảnh báo chỉ thị bằng âm thanh sau khi kết thúc mỗi chương trình

–          Lựa chọn 02 chương trình Gradient nhiệt độ:  kjeldahl/D.Q.O.

–          Chức năng cảnh báo nhiệt độ vỡ

–          Bộ điều khiển độc lập cho an toàn nhiệt tối đa

–          Cổng kết nối RS232  kết nối bộ điều khiển RAT với PC kèm theo phần mềm cung cấp kèm theo để ghi nhiệt độ cũng như xuất chương trình phá mẫu

b.   Bộ điều khiển RAT-2; code: 4001538

–          Bộ điều khiển RAT-2 cho điều khiển nhiệt độ và thời gian

–          Bộ điều khiển RAT-2 hiển thị chương trình phá được thiết lập cũng như thực tế; trong quá trình phá, sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ của khối block gia nhiệt cũng như thời gian đã qua của quá trình phá mẫu

–          Bộ điều khiển, kiểm soát chương trình nhiệt độ và thời gian được lắp đặt riêng bên ngoài rất thuận tiện cho việc sử dụng và để xa bếp gia nhiệt nên không bị hư hỏng bởi nhiệt độ.

c.   Gía giữ ống phá mẫu; code : 4005091

–          Số vị trí : 20

–          Cấu trúc chống ăn mòn hóa học

–          Có tay cầm, thiết kế ngăn mất nhiệt

–          Kích thước HxWxD : 15×28.5×23.5cm

d.   Chụp hút hơi độc; code: 4005092

–          Số vị trí : 20

–          Được làm từ thép không gỉ và thủy tinh borosilicate

–          Kích thước HxWxD : 15x29x23cm

e.   20x Ống phá mẫu 250ml; ø42mmxH300 mm, loại có chia vạch

      Code : 4042300

01
II
1 Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl 12 vị trí ống micro 100ml

Model: Bloc Digest m 12 (code: 4001047)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.   Thông số kỹ thuật:

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest m 12  có 12 vị trí phá mẫu sử dụng cho ống micro 100ml cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

Bao gồm:

a. Khối gia nhiệt; code: 4001050: cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl 

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest m 12  cho 12 vị trí ống phá có ø26mm

–          Kích thước bên ngoài HxWxD: 18x33x28cm

–          Công suất gia nhiệt: 1500W

–          Khối lượng: 16kg

–          Dải nhiệt độ: từ 45 đến 450°C

–          Bộ nhớ cho 20 chương trình với 04 bước của quá trình phá mẫu

–          Thời gian tối đa cho từng bước: 600 phút

–          Cảnh báo chỉ thị bằng âm thanh sau khi kết thúc mỗi chương trình

–          Lựa chọn 02 chương trình Gradient nhiệt độ:  kjeldahl/D.Q.O.

–          Chức năng cảnh báo nhiệt độ vỡ

–          Bộ điều khiển độc lập cho an toàn nhiệt tối đa

–          Cổng kết nối RS232  kết nối bộ điều khiển RAT với PC kèm theo phần mềm cung cấp kèm theo để ghi nhiệt độ cũng như xuất chương trình phá mẫu

b.   Bộ điều khiển RAT-2; code: 4001538 cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl 

–          Bộ điều khiển RAT-2 cho điều khiển nhiệt độ và thời gian

–          Bộ điều khiển RAT-2 hiển thị chương trình phá được thiết lập cũng như thực tế; trong quá trình phá, sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ của khối block gia nhiệt cũng như thời gian đã qua của quá trình phá mẫu

–          Bộ điều khiển, kiểm soát chương trình nhiệt độ và thời gian được lắp đặt riêng bên ngoài rất thuận tiện cho việc sử dụng và để xa bếp gia nhiệt nên không bị hư hỏng bởi nhiệt độ.

c.   Gía giữ ống phá mẫu; code : 4001053

–          Số vị trí : 12

–          Cấu trúc chống ăn mòn hóa học

–          Có tay cầm, thiết kế ngăn mất nhiệt

–          Kích thước HxWxD : 15×17.5×12.5cm

d.   Chụp hút hơi độc; code: 4001056

–          Số vị trí : 12

–          Được làm từ thép không gỉ và thủy tinh borosilicate

–          Kích thước HxWxD : 15x18x12cm

e.   12x Ống phá mẫu mciro 100ml ; ø26mmxH300mm, loại có chia vạch

      Code : 4001045

01
2 Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl 24 vị trí ống micro 100ml

Model: Bloc Digest m 24 (code: 4001048)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.   Thông số kỹ thuật cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl:

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest m 24  có 24 vị trí phá mẫu sử dụng cho ống micro 100ml

Bao gồm:

a.  Khối gia nhiệt; code: 4001051:

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest m 24  cho 24 vị trí ống phá có ø26mm

–          Kích thước bên ngoài HxWxD: 18x39x33cm

–          Công suất gia nhiệt: 2100W

–          Khối lượng: 22kg

–          Dải nhiệt độ: từ 45 đến 450°C

–          Bộ nhớ cho 20 chương trình với 04 bước của quá trình phá mẫu

–          Thời gian tối đa cho từng bước: 600 phút

–          Cảnh báo chỉ thị bằng âm thanh sau khi kết thúc mỗi chương trình

–          Lựa chọn 02 chương trình Gradient nhiệt độ:  kjeldahl/D.Q.O.

–          Chức năng cảnh báo nhiệt độ vỡ

–          Bộ điều khiển độc lập cho an toàn nhiệt tối đa

–          Cổng kết nối RS232  kết nối bộ điều khiển RAT với PC kèm theo phần mềm cung cấp kèm theo để ghi nhiệt độ cũng như xuất chương trình phá mẫu

b.   Bộ điều khiển RAT-2; code: 4001538, cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl:

–          Bộ điều khiển RAT-2 cho điều khiển nhiệt độ và thời gian

–          Bộ điều khiển RAT-2 hiển thị chương trình phá được thiết lập cũng như thực tế; trong quá trình phá, sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ của khối block gia nhiệt cũng như thời gian đã qua của quá trình phá mẫu

–          Bộ điều khiển, kiểm soát chương trình nhiệt độ và thời gian được lắp đặt riêng bên ngoài rất thuận tiện cho việc sử dụng và để xa bếp gia nhiệt nên không bị hư hỏng bởi nhiệt độ.

c.   Gía giữ ống phá mẫu; code : 4001054, cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl 

–          Số vị trí: 24

–          Cấu trúc chống ăn mòn hóa học

–          Có tay cầm, thiết kế ngăn mất nhiệt

–          Kích thước HxWxD : 15x23x18cm

d.   Chụp hút hơi độc; code: 4001057

–          Số vị trí: 24

–          Được làm từ thép không gỉ và thủy tinh borosilicate

–          Kích thước HxWxD : 15x23x18cm

e.   24x Ống phá mẫu mciro 100ml ; ø26mmxH300 mm, loại có chia vạch

      Code : 4001045

01
3 Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl 40 vị trí ống micro 100ml

Model: Bloc Digest m 40 (code: 4001049)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.   Thông số kỹ thuật:

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest m 40  có 40 vị trí phá mẫu sử dụng cho ống micro 100ml

Bao gồm:

a.  Khối gia nhiệt; code: 4001052:

–          Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest m 40  cho 40 vị trí ống phá có ø26mm

–          Kích thước bên ngoài HxWxD: 18x44x39cm

–          Công suất gia nhiệt: 2700W

–          Khối lượng: 27kg

–          Dải nhiệt độ: từ 45 đến 450°C

–          Bộ nhớ cho 20 chương trình với 04 bước của quá trình phá mẫu

–          Thời gian tối đa cho từng bước: 600 phút

–          Cảnh báo chỉ thị bằng âm thanh sau khi kết thúc mỗi chương trình

–          Lựa chọn 02 chương trình Gradient nhiệt độ:  kjeldahl/D.Q.O.

–          Chức năng cảnh báo nhiệt độ vỡ

–          Bộ điều khiển độc lập cho an toàn nhiệt tối đa

–          Cổng kết nối RS232  kết nối bộ điều khiển RAT với PC kèm theo phần mềm cung cấp kèm theo để ghi nhiệt độ cũng như xuất chương trình phá mẫu

b.   Bộ điều khiển RAT-2; code: 4001538, cho Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl 

–          Bộ điều khiển RAT-2 cho điều khiển nhiệt độ và thời gian

–          Bộ điều khiển RAT-2 hiển thị chương trình phá được thiết lập cũng như thực tế; trong quá trình phá, sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ của khối block gia nhiệt cũng như thời gian đã qua của quá trình phá mẫu

–          Bộ điều khiển, kiểm soát chương trình nhiệt độ và thời gian được lắp đặt riêng bên ngoài rất thuận tiện cho việc sử dụng và để xa bếp gia nhiệt nên không bị hư hỏng bởi nhiệt độ.

c.   Gía giữ ống phá mẫu; code : 4001055

–          Số vị trí: 40

–          Cấu trúc chống ăn mòn hóa học

–          Có tay cầm, thiết kế ngăn mất nhiệt

–          Kích thước HxWxD : 15×28.5×23.5cm

d.   Chụp hút hơi độc; code: 4001058

–          Số vị trí: 40

–          Được làm từ thép không gỉ và thủy tinh borosilicate

–          Kích thước HxWxD : 15x29x23cm

e.   40x Ống phá mẫu mciro 100ml ; ø26mmxH300mm, loại có chia vạch

      Code : 4001045

01
III
1 Bộ trung hòa hơi Axit phá mẫu Kjeldahl

Mode: Scrubber (code: 4001611)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

–          Phù hợp với bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest

–          Kích thước  HxWxD: 32x31x16cm

–          Khối lượng: 2kg

01
2 Bơm tuần hoàn cho hút hơi độc phá mẫu Kjeldahl

Code: 4001612

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

–          Phù hợp với bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest

–          Đước thiết kế cho hấp thụ và trung hòa hơi độc phát sinh trong quá trình phá mẫu mẫu chưng cất đạm Kjeldahl Bloc Digest 6

–          Thiết kế làm giảm lượng nước tiêu thụ; không cần nối với nguồn nước liên tục

–          Được thiết kế từ vật liệu kháng hóa chất

–          Độ ồn thấp <65 dB

–          Ngăn cho sự phát tán hơi khí độc cũng như nước acid vào nguồn thải

–          Mức chân không: 0.98 bar

–          Lưu lượng bơm hút: 10 lít/ phút

–          Kích thước HxWxD: 44x39x28 cm

–          Khối lượng: 10kg

01
III
1 Máy chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động Pro-Nitro M

Model: Pro-Nitro M (code: 4002627)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.  Tính năng kỹ thuật:

–          Máy chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động; model: Pro-Nitro M (code: 4002627) được sử dụng cho xác định đạm theo phương pháp Kjeldahl, tự động thêm NaOH và dừng chờ

–          Hệ thống chưng cất dòng

–          Bộ tạo dòng đồng bộ an toàn với bộ điều quá nhiệt và quá áp

–          Thiết kế với cánh cửa an toàn, thiết bị sẽ không vận hành nếu cánh cửa mở

–          Cảm biến “ống trong vị trí” tức là nếu ống không hiện diện thì quá trình từ động thêm NaOH sẽ không xảy ra

–          Có bộ adapter cho ống phá/ chưng cất với ống MACRO (ø42) và ống MICRO (ø26)

–          Thiết kế cấu trúc nhỏ gọn, tiết kiệm không gian với tích hợp trong thiết bị chính có bình chứa H20 và NaOH

–          Lớp vỏ bằng thép không rỉ, bề mặt trước được gia cường với lớp nhựa phù ABS

–          Các chức năng cảnh báo:

 • Cảnh báo mức nước thấp  cho bộ tạo dòng
 • Cảnh báo an toàn cửa mở hoặc không đặt ống chưng cất/ ống phá
 • Cảnh báo quá nhiệt bộ tạo dòng

–          Chức năng tự động:

 • Mở và đóng nước làm mát đến cuộn làm lạnh
 • Tự động tải NaOH khi quá trình chưng cất bắt đầu
 • Lựa chọn thể tích NaOH
 • Dừng ở thời điểm của chương trình thời gian cài đặt lại

–          Bảng điều khiển tích hợp trên thân máy chỉ thị:

 • Lượng nước thấp
 • Cửa mở hoặc không có ống hiện tại
 • Qúa nhiệt
 • Nguồn điện
 • Nút nhấn và bắt đầu/ kết thúc quá trình chưng cất
 • Lựa chọn thể tích NaOH

2.   Thông số kỹ thuật:

–          Dải đo: 0.2 – 200 mg của Nitrogen theo Kjeldahl

–          Chương trình hóa thời gian chưng cất

–          Độ thu hồi Nitrogen: >99.5%

–          Tốc độ chưng cất: từ 35 – 40ml/ phút

–          Thời gian chưng cất thông thương: từ 7 – 10 phút

–          Lượng nước tiêu thụ: từ 80 – 100 lít/ giờ

–          Lượng tiêu thụ tạo dòng nước: 2.5 lít/ giờ

–          Bình chứa cho tạo dòng nước: 06 lít

–          Bình chứa NaOH: 02 lít

–          Công suất tiệu thụ điện: 1800 W

–          Kích thước HxWxD: 75x50x50cm

–          Khối lượng: 30kg

3.   Cung cấp bao gồm:

–          Máy chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động; model: Pro-Nitro M (code: 4002627)

–          01 ống chưng cất Macro ø42mm; 250ml;

–          Bộ bình chứa

–          Bộ ống tích hợp

–          Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt

01
2 Máy chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động Pro-Nitro S

Model: Pro-Nitro S (code: 4002851)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.  Tính năng kỹ thuật Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl

–          Máy chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động; model: Pro-Nitro S (code: 4002851) được sử dụng cho xác định đạm theo phương pháp Kjeldahl, tự động thêm NaOH  và boxi acid H3BO3; thoát nước mẫu và dừng chờ

–          Hệ thống chưng cất dòng

–          Bộ tạo dòng đồng bộ an toàn với bộ điều quá nhiệt và quá áp

–          Thiết kế với cánh cửa an toàn, thiết bị sẽ không vận hành nếu cánh cửa mở

–          Cảm biến “ống trong vị trí” tức là nếu ống không hiện diện thì quá trình từ động thêm NaOH sẽ không xảy ra

–          Có bộ adapter cho ống phá/ chưng cất với ống MACRO (ø42) và ống MICRO (ø26)

–          Thiết kế cấu trúc nhỏ gọn, tiết kiệm không gian với tích hợp trong thiết bị chính có bình chứa H20; NaOH và acid boric H3BO3

–          Lớp vỏ bằng thép không rỉ, bề mặt trước được gia cường với lớp nhựa phù ABS

–          Màn hình LED hiển thị 02 chữ số

–          Chương trình chưng cất: thêm NaOH; thêm acid boric H3BO3; thời gian chưng cất và ống trống (empty tube);

–          Các chức năng cảnh báo:

 • Cảnh báo mức nước thấp  cho bộ tạo dòng
 • Cảnh báo an toàn cửa mở hoặc không đặt ống chưng cất/ ống phá
 • Cảnh báo quá nhiệt bộ tạo dòng

–          Chức năng tự động: đơn giản với 01 nút nhấn vận hành:

 • Tự động hút thêm acid bori H3B03
 • Khởi động bắt đầu quá trình chưng cất
 • Thêm NaOH
 • Dừng ở thời điểm của chương trình thời gian cài đặt lại
 • Chức năng cảnh báo âm thanh khi kết thúc quá trình

–          Bảng điều khiển tích hợp trên thân máy có các chỉ thị:

 • Chỉ thị chiếu sáng với bộ tạo dòng
 • Chỉ thị lượng nước thấp trong quá trình tạo dòng
 • Chỉ thị cửa mở hoặc không có ống hiện tại
 • Chỉ thị qúa nhiệt
 • Có nút nhấn và hiển thị để lựa chọn thông số
 • Chế độ nhấn nút, thủ công hoặc tự động
 • Nhấn nút, thêm Acid boric/ nhấn nút START ở chế độ tự động
 • Nhấn nút để thêm NaOH
 • Nhấn nút để bắt đầu quá trình chưng cất ở chế độ thủ công
 • Nhấn nút để làm trống ống mẫu (empty tube)

2.   Thông số kỹ thuật:

–          Dải đo: 0.2 – 200 mg của Nitrogen theo Kjeldahl

–          Chương trình hóa thời gian chưng cất

–          Độ thu hồi Nitrogen: >99.5%

–          Tốc độ chưng cất: từ 35 – 40ml/ phút

–          Thời gian chưng cất thông thương: từ 7 – 10 phút

–          Lượng nước tiêu thụ: từ 80 – 100 lít/ giờ

–          Lượng tiêu thụ tạo dòng nước: 2.5 lít/ giờ

–          Bình chứa cho tạo dòng nước: 06 lít

–          Bình chứa NaOH: 02 lít

–          Bình chứa H3BO3: 02 lít

–          Công suất tiệu thụ điện: 1800 W

–          Kích thước HxWxD: 75x50x50cm

–          Khối lượng: 32kg

3.   Cung cấp bao gồm:

–          Máy chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động; model: Pro-Nitro S (code: 4002851)

–          01 ống chưng cất Macro ø42mm; 250ml;

–          Bộ bình chứa

–          Bộ ống nối

–          Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt

01
3 Máy chưng cất đạm Kjeldahl  tự động Pro-Nitro A

Model: Pro-Nitro A (code: 4002430)

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha

Xuất xứ: Tây Ban Nha

 

1.  Tính năng kỹ thuật:

–          Máy chưng cất đạm Kjeldahl hoàn toàn tự động; model: Pro-Nitro A (code: 4002430) được sử dụng cho xác định đạm theo phương pháp Kjeldahl , tự động thêm NaOH;  boxi acid H3BO3  và HCl tự động; thoát nước mẫu và dừng chờ cũng như chuẩn độ,

–          Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl hoàn toàn tự động; model: Pro-Nitro A  cho kết quả chính xác cao;

–          Hệ thống chưng cất dòng có độ chính xác cao; không yêu cầu hiệu chuẩn với thời gian phân tích ngắn

–          Đánh giá so màu “On-line” tự động

–          Bộ tạo dòng đồng bộ an toàn với bộ điều quá nhiệt và quá áp

–          Thiết kế với cánh cửa an toàn, thiết bị sẽ không vận hành nếu cánh cửa mở

–          Cảm biến “ống trong vị trí” tức là nếu ống không hiện diện thì quá trình từ động thêm NaOH sẽ không xảy ra

–          Có bộ adapter cho ống phá/ chưng cất với ống MACRO (ø42) và ống MICRO (ø26)

–          Thiết kế cấu trúc nhỏ gọn, tiết kiệm không gian với tích hợp trong thiết bị chính có bình chứa H20; NaOH; acid boric H3BO3 và HCl

–          Làm trống ống mẫu và thu nhận tự động

–          Qúa trình chưng cất sẽ tự động dừng khi hoàn thành

–          Lớp vỏ bằng thép không rỉ, bề mặt trước được gia cường với lớp nhựa phù ABS

–          Màn hình LCD lớn 20×4 ký tự

–          Cổng RS232 cho kết nối máy in

–          Các chức năng cảnh báo:

 • Cảnh báo mức nước thấp  cho bộ tạo dòng
 • Cảnh báo an toàn cửa mở hoặc không đặt ống chưng cất/ ống phá
 • Cảnh báo quá nhiệt bộ tạo dòng

–          Chức năng tự động:

 • Tự động đóng mở bộ ngưng tụ làm lạnh nước trên đường ống  (in line) với quá trình chưng cất
 • Tự động hút thêm acid bori H3B03
 • Thêm NaOH khi khởi động bắt đầu quá trình chưng cất
 • Lựa chọn thể tích NaOH và H2BO3
 • Đánh giá quá trình chưng cất “On-Line”
 • Tự động nhận diện tắt kết thúc quá trình  chưng cất
 • Các chức năng đặc biệt cho hiệu năng tối đa và dễ dàng bảo trì

–          Bảng điều khiển tích hợp trên thân máy có các chỉ thị:

 • Màn hình cho cấu hình ngày, thời gian, và chương trình lựa chọn
 • Chức năng in thông tin phân tích sử dụng máy in lựa chọn thêm code: 4120113
 • Nút “ESC” để xóa thay đổi và thoát từ thanh menu.
 • Tăng giá trị và điều hướng thông qua thanh menu
 • Giảm  giá trị và điều hướng thông qua thanh menu
 • “ENTER” để chấp nhận thay đổi các thông số và điều hướng thông qua thanh menu
 • Màn hình LCD hiển thị trực quan các thông số và kết quả

2.   Thông số kỹ thuật:

–          Dải đo: 0.2 – 200 mg của Nitrogen theo Kjeldahl

–          Độ thu hồi Nitrogen: >99.5%

–          Tốc độ chưng cất: từ 35 – 45ml/ phút

–          Thời gian chưng cất thông thương: từ 7 – 10 phút

–          Lượng nước tiêu thụ: từ 80 – 100 lít/ giờ

–          Lượng tiêu thụ tạo dòng nước: 2.5 lít/ giờ

–          Bình chứa cho tạo dòng nước: 06 lít

–          Bình chứa NaOH: 02 lít

–          Bình chứa H3BO3: 02 lít

–          Độ chính xác: 1.5%

–          Lượng tiêm thuốc thử tối thiểu: 0.01ml

–          Công suất tiệu thụ điện: 1800 W

–          Kích thước HxWxD: 75x50x50cm

–          Khối lượng: 38kg

3.   Cung cấp bao gồm:

–          Máy chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động; model: Pro-Nitro S (code: 4002851)

–          01 ống chưng cất Macro ø42mm; 250ml;

–          Bộ bình chứa

–          Bộ ống nối

–          Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt

01