88330_0

Hình 1: Thiết bị giải hấp nhiệt máy GC
Model: 9300 Hãng sản xuất : CDS Analytical – Mỹ

Thiết bị giải hấp nhiệt máy GC