microdust-4

Hình 2: Hình ảnh đo lường thực tế Thiết bị đo bụi điện tử hiện số Model: CEL-712 MICRODUST PRO

Thiết bị đo bụi điện tử hiện số