Tag Archives: sắc kí khí

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Mục 2. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Điều 9. Thông số quan trắc theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT: Thông số quan trắc môi trường nước mặt lục...  Xem chi tiết

Thiết bị giải hấp nhiệt dùng cho phân tích các hợp chất hữu cơ trong không khí – khí thải Model: 9300 Hãng sản xuất : CDS Analytical – Mỹ Xuất xứ: Mỹ   Bao gồm : 1.    Máy...  Xem chi tiết