Tag Archives: máy đo khí VOCs cầm tay

Các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC – Volatile-Organic-Compounds): Các Hợp Chất Hữu Cơ Bay Hơi là các hóa chất dễ dàng đi vào không khí dưới dạng khí hoặc hơi từ vật liệu rắn hoặc lỏng. VOC là thành...  Xem chi tiết

Tính năng kỹ thuật máy đo khí VOCs cầm tay – Model: miniRAE 3000 PGM-7320: Đầu dò PID độc quyền với những tính năng: Thời gian đáp ứng 3 giây Dải đo mở rộng lên đến 15000ppm, cải thiện độ...  Xem chi tiết