Tag Archives: lọc nước siêu sạch loại I

Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm có nước cấp là nước nguồn/ nước máy Hãng sản xuất: Evoqua – Đức Xuất xứ: Đức Các model máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm có nước cấp là nước nguồn/...  Xem chi tiết

Máy lọc nước siêu sạch loại II từ nước máy (nước thuỷ cục) Model: Elix Essential 3 Hãng sản xuất: Merck – Đức Xuất xứ: Đức 1.  Thông số kỹ thuật máy lọc nước siêu sạch loại II từ nước...  Xem chi tiết

Máy lọc nước siêu sạch loại I và loại II từ nước máy (nước thuỷ cục) Model: Milli-Q Integral 3 Hãng sản xuất: Merck Millipore – Đức Xuất xứ: Pháp 1.    Thông số kỹ thuật máy lọc nước siêu...  Xem chi tiết

Máy lọc nước siêu sạch từ nước máy  Model: MILLI-Q  DIRECT 8 Hãng sản xuất: Merck Millipore – Đức Xuất xứ: Pháp 1.     Tính năng kỹ thuật máy lọc nước siêu sạch từ nước máy MILLO-Q DIRECT 8: Máy...  Xem chi tiết