umf2000-3

Hình 1: Máy đo hoạt độ phóng xạ Alpha và Beta đồng thời
Model: UMF-2000

Máy đo hoạt độ phóng xạ Alpha và Beta đồng thời UMF-2000