knf-n820-3-ft-40-18-powerdry-vacuum-system-115-vac-60hz-20-l-min-10-mbars-7815850

Hình 3: Bơm chân không N820.3.FT40.18

cô quay chân không KNF