Hướng dẫn Calibration GasAlertMicroClip XL

Dưới đây là clip hướng dẫn các bạn Calibration GasAlertMicroClip XL

Chuẩn bị:

  • Bình khí hiệu chuẩn
  • Van điều áp lưu lượng 0.5 LPM